Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOs


Opis resursa:

 • Sučelje za potvrdu realizacije nastave za predstojnike zavoda Elektrotehničkog fakulteta Osijek

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://mrkve.etfos.hr/prpn.php

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Alfonzo Baumgartner; E-mail: abaumgartner@ferit.hrNatrag na popis