Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Školski portal


Opis resursa:

 • Portal Školske knjige namjenjen učenicima, roditeljima i nastavnicima.

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Školska knjiga, d.d.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.skolskiportal.hr/moja-ploca/registracija/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • postalAddress
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Tomislav Perković; E-mail: tomislav.perkovic@skolskaknjiga.hrNatrag na popis