Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Školski portal


Opis resursa:

  • Portal Školske knjige namjenjen učenicima, roditeljima i nastavnicima.

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Školska knjiga, d.d.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.skolskiportal.hr/moja-ploca/registracija/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
mail
o
postalAddress
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Perković; E-mail: tomislav.perkovic@skolskaknjiga.hrNatrag na popis