Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninu


Opis resursa:

 • Zbirka završnih i diplomskih radova na veleučilištu "Marko Marulić" u Kninu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Veleučilište 'Marko Marulić' u Kninu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.veleknin.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Marko Meštrović; E-mail: marko.mestrovic@veleknin.hrNatrag na popis