Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca


Opis resursa:

 • Sustava za održavanje webinara

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://connect.srce.hr:7443/home

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://connect.srce.hr:7443/home

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Tona Perišić; E-mail: tona.perisic@srce.hr
 • Naziv kontakta: Zvonko Martinović; E-mail: zvonko.martinovic@srce.hrNatrag na popis