Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet web


Opis resursa:

 • Web stranica s podržanim programima SysIntraneta

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://sysintranet.srce.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://sysintranet.srce.hr/upute.html

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Darko Culej; E-mail: darko.culej@srce.hrNatrag na popis