Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web stranice HUP-ove inicijative za mlade


Opis resursa:

 • Autentikacija na stranice HUP-ove inicijative za mlade za domenu inicijativazamlade.hup.hr

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Hrvatska udruga poslodavaca

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://inicijativazamlade.hup.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Vali Marszalek; E-mail: vali.marszalek@hup.hrNatrag na popis