Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

sys.portal


Opis resursa:

 • Usluga portala za administratore sustava i CARNet sistem inženjere

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://sysportal.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://sysportal.carnet.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: SSPUC; E-mail: sspuc@carnet.hrNatrag na popis