Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

kvizovi.srednja.hr


Opis resursa:

  • kviz sustav provjere znanja

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Pametna Kuća d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://kvizovi.srednja.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://kvizovi.srednja.hr/faq

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://kvizovi.srednja.hr/static/media/Pametna%20kuca%20-%20politika%20privatnosti.ecb3c0a1.pdf

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameIspis u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailIdentifikacija korisnika
snIspis u aplikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Kristijan Kecerin; E-mail: kristijan.kecerin@3topia.agencyNatrag na popis