Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

eduroam - hosting RADIUS Web aplikacija


Opis resursa:

  • Web aplikacija za rad s uslugom ugoščavanja proxy RADIUS-a za davatelje pristupa eduroam

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://hosting.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://hosting.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnispisivanje poruke korisniku kroz aplikaciju
hrEduOrgMailslanje maila korisniku
hrEduPersonUniqueIDidentifikacija korisnika
hrEduPersonUniqueNumberidentifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: eduroam team; E-mail: admin@eduroam.hrNatrag na popis