Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

eduroam - hosting RADIUS Web aplikacija


Opis resursa:

 • Web aplikacija za rad s uslugom ugoščavanja proxy RADIUS-a za davatelje pristupa eduroam

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://hosting.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://hosting.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: eduroam team; E-mail: admin@eduroam.hrNatrag na popis