Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebra


Opis resursa:

 • Digitalni repozitorij će služiti za pohranu završnih i diplomskih radova studenta.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Visoko učilište Algebra - visoka škola za primijenjeno računarstvo

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.algebra.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Andrej Lacković; E-mail: andrej.lackovic@racunarstvo.hrNatrag na popis