Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija cvsecure za PMF


Opis resursa:

  • Web aplikacija za praćenje izbora u zvanja na PMF-u

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://posao.pmf.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • hrEduOrgMail
  • hrEduPersonUniqueID
  • mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Krunoslav Komugović; E-mail: krunoslav.komugovic@math.hrNatrag na popis