Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Repozitorij GFOS


Opis resursa:

  • Institucijski repozitorij kojemu je svrha trajno arhivirati digitalne oblike ocjenskih radova (završni i diplomski radovi, doktorati) i učiniti ih dostupnima. Planiramo u sljedećoj fazi pohranjivati i nastavne materijale te znanstvene i stručne radove dje

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.gfos.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • cn
  • displayName
  • givenName
  • hrEduOrgMail
  • hrEduPersonOIB
  • hrEduPersonPersistentID
  • hrEduPersonPrimaryAffiliation
  • hrEduPersonUniqueID
  • hrEduPersonUniqueNumber
  • mail
  • o
  • ou
  • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vesna Zobundžija; E-mail: knjiga@gfos.hrNatrag na popis