Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za pregled studentskih ugovora


Opis resursa:

 • Web pregled poslova

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu, Studentski centar Split

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://websc.scst.hr/sc/40/login/student

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://websc.scst.hr/sc/40/login/student

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Ivan Zizic; E-mail: izizic@scst.hrNatrag na popis