Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija KBSD-a


Opis resursa:

  • Službena web stranica Kliničke bolnice Sveti Duh

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Klinička bolnica 'Sveti Duh'

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.kbsd.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena prijavljenog korisnika unutar intranet servisa
givenNamePrikaz imena prijavljenog korisnika unutar intranet servisa
hrEduOrgMailElektronička adresa za potrebe adresara u intranetu i kontaktiranja korisnika
hrEduPersonOIBOIB osobe kako bi se osoba jednoznacno identificirala
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
snPrikaz prezimena prijavljenog korisnika unutar intranet servisa

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Zoran Kordun; E-mail: zkordun@kbsd.hrNatrag na popis