Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakulteta


Opis resursa:

 • interni web servisi za potrebe Fizičkog odsjeka Prirodoslovno matematičkog fakulteta, namjenjen zaposlenicima i suradnicima odsjeka.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://arhimed.phy.hr/simplesaml

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Leo Boroje; E-mail: boroje@phy.hrNatrag na popis