Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Dabar - Repozitorij Visoke škole Virovitica


Opis resursa:

 • Baza završnih i diplomskih radova studenata Visoke škole Virovitica

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.vsmti.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Ivana Vidak; E-mail: ivana.vidak@vsmti.hrNatrag na popis