Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija rasporeda


Opis resursa:

  • Web-aplikacija koja omogućava studentima i predavačima pregled i sortiranje rasporeda na Visokoj školi Aspira.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.aspira.hr/raspored/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.aspira.hr/pravila-privatnosti/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnSlanje personaliziranog rasporeda studentu
dcBlokiranje pristupa osobama koje ne pripadaju ustanovi
hrEduOrgMemberBlokiranje pristupa osobama koje ne pripadaju ustanovi
hrEduPersonExpireDateProvjera statusa studenta / prava pristupa
hrEduPersonHomeOrgProvjera statusa studenta / prava pristupa za vanjske suradnike
hrEduPersonRolePrava korištenja određenih funkcionalnosti aplikacije ovisno o ulozi.
hrEduPersonStudentCategoryPrilagodba rasporeda statusu studenta
hrEduPersonTitlePrava korištenja određenih funkcionalnosti aplikacije ovisno o položaju.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSlanje personaliziranog rasporeda studentu
oProvjera statusa studenta / prava pristupa za vanjske suradnike
uidPotrebno za dohvaćanje JMBAG studenta koji je potreban za dohvaćanje liste upisanih predmeta.
uidNumberProvjera prava pristupa aplikaciji ove ustanove.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Seser; E-mail: tomislav.seser@gmail.comNatrag na popis