Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija rasporeda


Opis resursa:

  • Web-aplikacija koja omogućava studentima i predavačima pregled i sortiranje rasporeda na Visokoj školi Aspira.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.aspira.hr/raspored/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.aspira.hr/pravila-privatnosti/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnSlanje personaliziranog rasporeda studentu
dcBlokiranje pristupa osobama koje ne pripadaju ustanovi
hrEduOrgMemberBlokiranje pristupa osobama koje ne pripadaju ustanovi
hrEduPersonExpireDateProvjera statusa studenta / prava pristupa
hrEduPersonHomeOrgProvjera statusa studenta / prava pristupa za vanjske suradnike
hrEduPersonRolePrava korištenja određenih funkcionalnosti aplikacije ovisno o ulozi.
hrEduPersonStudentCategoryPrilagodba rasporeda statusu studenta
hrEduPersonTitlePrava korištenja određenih funkcionalnosti aplikacije ovisno o položaju.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSlanje personaliziranog rasporeda studentu
oProvjera statusa studenta / prava pristupa za vanjske suradnike
ouOdređivanje pripadnosti osobe ustanovi koja ima nadređenu ustanovu (npr. sveučilišni odjel)
uidPotrebno za dohvaćanje JMBAG studenta koji je potreban za dohvaćanje liste upisanih predmeta.
uidNumberProvjera prava pristupa aplikaciji ove ustanove.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tomislav Seser; E-mail: tomislav.seser@gmail.comNatrag na popis