Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija rasporeda


Opis resursa:

 • Web-aplikacija koja omogućava studentima i predavačima pregled i sortiranje rasporeda na Visokoj školi Aspira.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Visoka škola za menadžment i dizajn Aspira

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://www.aspira.hr/raspored/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://www.aspira.hr/pravila-privatnosti/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • hrEduOrgMember
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • uid
 • uidNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Tomislav Seser; E-mail: tomislav.seser@gmail.comNatrag na popis