Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Evidencija međunarodne suradnje


Opis resursa:

 • Evidencija međunarodne suradnje Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://medjunarodna.unizg.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Mario Konecki; E-mail: mkonecki@unizg.hrNatrag na popis