Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web sjedište www.eduroam.hr


Opis resursa:

  • Autentikacija pojedinih dijelova Web sjedišta www.eduroam.hr - https://www.eduroam.hr/ - https://status.eduroam.hr/

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
dc
displayName
givenName
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueID
hrEduPersonUniqueNumber
l
mail
o
sn
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: eduroam Helpdesk; E-mail: admin@eduroam.hrNatrag na popis