Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web sjedište www.eduroam.hr


Opis resursa:

 • Autentikacija pojedinih dijelova Web sjedišta www.eduroam.hr - https://www.eduroam.hr/ - https://status.eduroam.hr/

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.eduroam.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • l
 • mail
 • o
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: eduroam Helpdesk; E-mail: admin@eduroam.hrNatrag na popis