Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Evidencija nasilja


Opis resursa:

 • Resurs koji omogućava pristup aplikaciji za ispunjavanje obrasca evidencije nasilja u školama za mzo.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://app.mzos.hr/obrasci_v2

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Vid Kašić; E-mail: vid.kasic@srce.hrNatrag na popis