Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaća


Opis resursa:

  • Web aplikacija koja omogućava pregledavanje zadataka, generiranje i rješavanje zadaća. Prijava je moguća za sve učenike/studente/profesore sa AAIEdu računom.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet, Hosting sustav za srednje i osnovne škole

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://tasky.study

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://docs.tasky.study

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://tasky.study/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnZa prikaz imena učenika/učitelja u sustavu (ne sprema se u bazu)
displayNameZa prikaz imena učenika/učitelja u sustavu (ne sprema se u bazu)
givenNameNije potrebno ali je u sklopu standardnog opsega (ne sprema se u bazu)
hrEduPersonUniqueID
labeledURINije potrebno ali je u sklopu standardnog opsega (ne sprema se u bazu)
mailZa jedinstvenu referencu korisnika sa njegovim postavkama (ne sprema se u bazu)
snZa prikaz imena učenika/učitelja u sustavu (ne sprema se u bazu)

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Žan Žlender; E-mail: zan.zlender@rodiger.comNatrag na popis