Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitu


Opis resursa:

 • Intranet stranice sa materijalima za sjednice Fakultetskog vijeća kojima je pristup ograničen samo na članove vijeća.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu, Katolički bogoslovni fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://fv.kbf.unist.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://fv.kbf.unist.hr/index.php/upute-za-koristenje-usluge/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://fv.kbf.unist.hr/index.php/obavijest-o-privatnosti-maticne-ustanove-u-sustavu-aaieduhr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Željko Matas; E-mail: zmatas@kbf-st.hrNatrag na popis