Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Studentski raspored za studente FERIT-a


Opis resursa:

 • Web aplikacija koja ispisuje personalizirani raspored sati za svakog studenta, te ima još niz dodatnih mogućnosti prilagođenih studentskim potrebema.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://studrasp.ferit.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Filip Đuričković; E-mail: fdurickovic@student.ferit.hrNatrag na popis