Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


Opis resursa:

 • Institucionalni repozitorij je uslužni model kojim se prikuplja, organizira, pohranjuje i diseminira institucijske elektroničke informacije. One su intelektualni proizvodi znanstveno-nastavnog osoblja i studenata ustanove kojima mogu slobodno pristupiti krajnji korisnici. Ti se intelektualni proizvodi pojavljuju u obliku završnih, diplomski, magistarskih ili doktorskih radova, znanstvenih i stručnih radova, podataka istraživanja, nastavnih materijala, slika, video i audio zapisa, prezentacija, zbornika radova, knjiga i digitalizirane građe. Institucionalni repozitorij je s jedne strane knjižnica budući da sadrži institucijsku zbirku a s druge strane izložbeni prostor koji tu zbirku prikazuje u otvorenom pristupu.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.ttf.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Davor Jokić; E-mail: davor.jokic@ttf.hrNatrag na popis