Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

LimeSurvey2


Opis resursa:

  • Testna instalacija LimeSurvey2

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://limesurvey2.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena autenticiranog korisnika
givenNamePrikaz imena autenticiranog korisnika
hrEduPersonAffiliationAutorizacija autenticiranog korisnika
hrEduPersonOIBAutorizacija autenticiranog korisnika
hrEduPersonPersistentIDAutorizacija autenticiranog korisnika
hrEduPersonPrimaryAffiliationAutorizacija autenticiranog korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSlanje obavijesiti korisniku

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Miro Mačinković; E-mail: miro.macinkovic@srce.hrNatrag na popis