Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnosti


Opis resursa:

  • Aplikacija za planiranje, normiranje i određivanje financirajna znanstvene djelatnosti za Filozofski fakutt u Splitu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://znak.ffst.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nino Mijač; E-mail: nino.mijac@dbtouch.comNatrag na popis