Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opreme


Opis resursa:

 • Web app za menadžment dostupnosti, korištenja i ishoda korištenja opreme koja se nalazi unutar zgrade 3 fakulteta u Splitu.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://ceres.unist.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://ceres.unist.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://ceres.unist.hr/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • mobile
 • o
 • ou
 • sn
 • telephoneNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Jure Granić Skender; E-mail: jure@amber-it.coNatrag na popis