Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opreme


Opis resursa:

  • Web app za menadžment dostupnosti, korištenja i ishoda korištenja opreme koja se nalazi unutar zgrade 3 fakulteta u Splitu.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://ceres.unist.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://ceres.unist.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://ceres.unist.hr/privacy-policy

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme
givenNamePrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme
homeTelephoneNumberPrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme
hrEduOrgMailPrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme
hrEduOrgMemberUtvrđivanje pripadnosti instituciji od strane administratora u svrhu određivanja vrste korištenja opreme (unutar ili izvan institucije)
hrEduOrgMobilePrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme
hrEduPersonAffiliationUtvrđivanje pripadnosti instituciji od strane administratora u svrhu određivanja vrste korištenja opreme (unutar ili izvan institucije)
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDPrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme
mailPrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme
mobilePrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme
oUtvrđivanje pripadnosti instituciji od strane administratora u svrhu određivanja vrste korištenja opreme (unutar ili izvan institucije)
ouUtvrđivanje pripadnosti instituciji od strane administratora u svrhu određivanja vrste korištenja opreme (unutar ili izvan institucije)
snPrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme
telephoneNumberPrikazivanje podataka korisnika opreme u sučelju aplikacije u svrhu identifikacije i kontaktiranja korisnika opreme od strane administratora opreme

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Jure Granić Skender; E-mail: jure@amber-it.coNatrag na popis