Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

NSZ.hr


Opis resursa:

 • zaštićeni dio web stranica za članove sindikata i/ili akademske zajednice

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://www.nsz.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.nsz.hr/upute-za-korisnike-sso

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Zeljko Glavor; E-mail: subsxriber@gmail.comNatrag na popis