Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Katalog djelatnika Agronomskog fakulteta


Opis resursa:

  • Online katalog djelatnika Agronomskog fakulteta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://djelatnici.agr.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://djelatnici.agr.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mislav Posavec; E-mail: mposavec@agr.hrNatrag na popis