Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CARNet Loomen


Opis resursa:

  • Moodle e-learning portal verzije 2.x

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://loomen.carnet.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://e-obrazovanje.carnet.hr/loomen/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
givenNameOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
hrEduOrgUniqueNumberAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonHomeOrgAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonOIBAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliationAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonRoleAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
hrEduPersonUniqueIDOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
lOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju
mailKomunikacija sa korisnikom
oAutomatsko grupiranje u potrebne tečajeve
snOsnovne informacije o korisniku za prikaz na sučelju

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: CARNet Helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis