Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike PMF Split


Opis resursa:

 • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike PMF Split

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Microsoft Hrvatska d.o.o.

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Microsoft Office 365

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://login.microsoftonline.com

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Doris Knego; E-mail: doris.knego@pmfst.hr
 • Naziv kontakta: Ivica Andrun; E-mail: ivica.andrun@pmfst.hrNatrag na popis