Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web stranice Fakulteta hrvatskih studija


Opis resursa:

  • Web sjedište Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.fhs.unizg.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.fhs.unizg.hr/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.
givenNamePrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.
hrEduPersonOIBIdentifikacija korisnika kada ne postoji drugi zapis o identitetu za korisnika.
hrEduPersonPersistentIDNužno potrebno za sistemsko funkcioniranje
hrEduPersonPrimaryAffiliationPrikaz relevantnih podataka korisniku i dodjeljivanje odgovarajuće uloge i ovlaštenja.
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberIdentifikacija korisnika i provjera jedinstvenosti korisničkog računa.
mailPretplate i komunikacija s korisnikom nakon registracije.
snPrikaz imena i prezimena samom korisniku. Uz pristanak korisnika, spremanje u bazu za korištenje u aplikaciji.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Webmaster; E-mail: webmaster@hrstud.hrNatrag na popis