Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EFZGIzborni


Opis resursa:

 • Aplikacija za izbor izbornih predmeta

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://izborni.efzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Morana Šarenić; E-mail: msarenic@efzg.hrNatrag na popis