Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijeku


Opis resursa:

 • Pristup web aplikaciji za sjednice Senata Sveučilišta u Osijeku

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://sjednice.unios.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Petar Taler; E-mail: petar@mathos.hrNatrag na popis