Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CARNET aero


Opis resursa:

  • Sustav namijenjen za upravljavljanje pametnim senzorima

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://aero.e-skole.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://aero.e-skole.hr/upute

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnime i prezime korisnika za ispis na GUI
dc"ID" škole za povezivanje na organizaciju u bazi aplikacije, povezivanje s ustanovom
hrEduPersonExpireDateprovjera ima li korisnik pravo na uslugu, je li elektronički identitet istekao
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonPrimaryAffiliationprovjeru tipa korisnika pri login, određivanje prava pristupa aplikaciji odnosno definiranje role u aplikaciji
hrEduPersonUniqueIDidentifikacija korisnika i povezivanje s korisnikom u bazi sustava
opovezivanje korisnika s ustanovom, naziv ustanove za ispis na GUI
wtAdminTypedefiniranje role u sustavu, za provjeru tipa administratora pri loginu u sustav

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Služba za podršku korisnicima; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis