Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

UPS - Upravljanje pametnim senzorima


Opis resursa:

 • Sustav namijenjen za upravljavljanje pametnim senzorima

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://ups.e-skole.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://ups.e-skole.hr/upute

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • sn
 • uid
 • wtAdminType

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Služba za podršku korisnicima; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis