Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o aplikaciji

f-ticks web


Opis resursa:

  • Web sučelje za prikaz f-ticks statistika sustava AAI@EduHr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

  • http://f-ticks.aaiedu.hr/statistike/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonRole
  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dubravko Vončina; E-mail: dubravko.voncina@srce.hrNatrag na popis