Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)


Opis resursa:

 • Baltazar - sustav učenja na daljinu za sve studente osim studenata Menadžmenta javnog sektora na adresi baltazar.bak.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešić

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://baltazar.bak.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Saša Lacković; E-mail: sasa.lackovic@bak.hrNatrag na popis