Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

registrar.carnet.hr


Opis resursa:

  • Registar .hr domena

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://registrar.carnet.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenName
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonRole
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Bojan Mauser; E-mail: bojan.mauser@carnet.hrNatrag na popis