Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Google Apps za Međimursko veleučilište


Opis resursa:

  • Autentikacija na 'Google Apps Education Edition' za domenu mev.hr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Međimursko veleučilište u Čakovcu

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • G Suite (Google Apps)

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://google.com/a/mev.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.mev.hr/studentske-informacije/studentski-e-mail-i-office365-korisnicki-racun/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonHomeOrg
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Željko Hrebak; E-mail: administrator@mev.hrNatrag na popis