Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet


Opis resursa:

 • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene agr.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Microsoft Office 365

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://login.microsoftonline.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.agr.unizg.hr/hr/article/1612/uputa_za_studente-ms_office_365

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://www.srce.unizg.hr/office365/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Juraj Mihanović; E-mail: jmihanovic@agr.hrNatrag na popis