Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)


Opis resursa:

 • Sustav za automatsko podešavanje klijentskih uređaja pri pristupu na eduroam bežičnu mrežu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://installer.eduroam.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.eduroam.hr/installer.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: eduroam Helpdesk; E-mail: admin@eduroam.hrNatrag na popis