Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

NISpVU


Opis resursa:

 • Nacionalni informatički sustav prijave na visoka učilišta

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.postani-student.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://helpdesk.carnet.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Branko Radojević; E-mail: branko.radojevic@carnet.hr
 • Naziv kontakta: Emil Marmelić; E-mail: emil.marmelic@carnet.hrNatrag na popis