Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Kineziološkog fakulteta


Opis resursa:

  • Web Kineziološkog fakulteta

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Kineziološki fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.kif.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://www.kif.unizg.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Stipe Gorenjak; E-mail: stipe.gorenjak@kif.hrNatrag na popis