Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PFRI-AAI-Login


Opis resursa:

  • Pomorski fakultet Rijeka - aplikativno rješenje za spajanje putem AAI@EduHr korisničkih podataka na Login sustav web aplikacija

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.pfri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnKoristi se za pretragu nastavnog i nenastavnog osoblja
dcSluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
givenNameKoristi se pri kreiranju novog korisničkog računa u našem sustavu
hrEduPersonGroupMemberKoristi se za stvaranje raznih grupa korisnika
hrEduPersonHomeOrgKoristi se za identifikaciju i provjeru domene matične ustanove
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonPrimaryAffiliationSluži za inicijalnu kontrolu prvih pristupa te u slučaju problema s pravima pristupa
hrEduPersonUniqueIDKoristi se za pretragu korisnika u bazi podataka
mailEmail korisnika koristimo pri provjeri korisničkog računa u našem sustavu
ouKoristi se za provjeru djelatnika s kojeg mjesta se spaja
snKoristi se pri kreiranju novog korisničkog računa u našem sustavu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ezio Hafner; E-mail: ezio.hafner@pfri.uniri.hrNatrag na popis