Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

lektire.skole.hr


Opis resursa:

 • Web aplikacija sa lektirama za osnovne i srednje škole

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://lektire.skole.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://lektire.skole.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Ivana Fastić-Pajk; E-mail: Ivana.Fastic-Pajk@CARNet.hrNatrag na popis