Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za glasanje


Opis resursa:

  • Anonimni izbori za novog dekana

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://hrast.sumfak.hr/izbori/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • givenName
  • hrEduPersonOIB
  • hrEduPersonUniqueID
  • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vladimir Koštal; E-mail: vkostal@sumfak.hrNatrag na popis