Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Prometna učilica


Opis resursa:

 • Portal namijenjen ucenju i provjeri znanja o prometnim propisima

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://ucilica.skole.hr/Prometna/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://ucilica.skole.hr/Prometna/ucenici/help.aspx

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • facsimileTelephoneNumber
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgMobile
 • hrEduOrgPolicyURI
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduOrgURL
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonExtensionNumber
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonGroupMember
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonScienceArea
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • postalAddress
 • postalCode
 • sn
 • street
 • telephoneNumber
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Emil Marmelić; E-mail: emil.marmelic@carnet.hrNatrag na popis