Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e.udzbenik


Opis resursa:

 • Podrška korištenju udžbenika iz informatike - digitalni sadržaji i web aplikacije za učitelje i učenike

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Udžbenik.hr d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://e.udzbenik.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://e.udzbenik.hr/upute.html

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://e.udzbenik.hr/privacy_policy.html

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonStudentCategory
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Vinkoslav Galešev; E-mail: vgalesev@bug.hrNatrag na popis