Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Laboratorij Udruge Demokracija 2.0


Opis resursa:

 • Platforma za direktnu demokraciju

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Udruga Demokracija 2.0

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://www.demokracija.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • displayName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgURL
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonScienceArea
 • hrEduPersonTitle
 • hrEduPersonUniqueID
 • jpegPhoto
 • l
 • labeledURI
 • mail
 • o
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Ivan Popovski; E-mail: ip@ief.hrNatrag na popis