Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Hrčak administratorsko sučelje


Opis resursa:

  • AAI autentikacija za administratorsko sučelje Hrčka

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://hrcak-admin.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnispis imena/prezimena u sucelju
givenNameispis imena u sucelju
hrEduOrgMailkontakt mail
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDautorizacija
mailkontakt mail
snispis prezimena u sucelju

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Nino Katić; E-mail: nkatic@srce.hrNatrag na popis